04 junho 2008

Ia por Bos Aires e vin este anuncio. Era a homenaxe ás galegas ciberneticas. Falaba delas, falaba de vós, falaba de nós, falaba dela, falaba de ti, falaba de min.

Estadisticas de visitas